Hur man öppnar myntplatsen på tvättmaskinen

By Administrator

HUR MAN ANVÄNDER APPARATEN När du kopplar tvättmaskinen till elnätet sätts den på automatiskt . Du blir tillfrågad att ställa in önskat displayspråk . Tryck på knappen UPP eller NED för att välja önskat språk och bekräfta sedan med OK-knappen . Därefter kan du anpassa inställningen för vattnets

Ta en titt på den här videon för mer information om hur man använder en tvättmaskin: Tvättmaskinen rensar ut smuts och annat genom att kasta runt dina kläder i vatten och tvättmedel. När plaggen blivit rena så ska vatten pressas ut från plaggen, då startar centrifugeringen. Skälen till att tvättmaskinen blockeras är: barnskydd, brist på spänning i nätverket, brott i luckluckan eller programvaran. Hur man öppnar en tvättmaskin om den är låst: gör-det-själv-felsökningstips och tips om reparation av DIY Låt oss betrakta närmare hur man öppnar tvättmaskinens dörr om den är blockerad. Vilka åtgärder ska vidtas. Du ska inte panik direkt, du behöver inte ta ut en skruvmejsel, pry bar eller axel. Först måste du lugna dig, sluta bryta maskinen och ta reda på orsakerna till att blockera. Vi hjälper dig att ta reda på hur och hur du rengör tvättmaskinen från en mängd olika föroreningar - från skala till banalt smuts och den allestädes närvarande svampen. Artikeln diskuterar effektiva metoder för rengöring av värmeelementet med en översikt över de mest effektiva medlen. Ofta, när du tvättar inuti en tvättmaskin, försvinner stora skräp, vilket kan orsaka allvarliga problem eller inre förorening. Därför behöver du veta hur man rengör avloppsslangen: detta är ett av de vanligaste problemen i tvättmaskinen, vilket kan utvecklas till en allvarlig nedbrytning av pumpen. sockeln på tvättmaskinen (i förekommande fall) inte blockeras av en matta eller något annat föremål . Trycket på inloppsvattnet ska vara inom intervallet 0,1-1 MPa . Om du vill placera en torktumlare ovanpå tvättmaskinen, kontakta först kundservice eller återförsäljaren för att kontrollera om detta är möjligt .

Hur man rengör filtren i tvättmaskinen med egna händer . I tvättmaskiner finns det två svaga punkter - det här avloppssystem och vattenintag. Det är på dessa ställen där filtren är installerade, oftast uppstår störningar. Tänk på hur man rengör tvättmaskin filterför att skydda utrustningen mot skador.

Innan du går igång med projektet, kan du via våran svårighetsgrader se, hur lätt eller komplicerad din reparation av tvättmaskinen är. Efteråt kan du under vår gör-det-själv video hitta film som visar hur du reparerar din tvättmaskin. När allt förarbete är på plats, är det bara att beställa reservdelen hem. Vi lär dig hur du blir av med lukten – oavsett om olyckan varit framme på ett golv eller på din favorittröja. Få bort kattkiss från golv och hårda ytor Torka upp så mycket som möjligt med en gammal trasa som du ändå tänkt slänga, eller en bit hushållspapper. Nov 05, 2011 · Åh tack., hur 17 hittade du den? Jag och mannen har sökt som galningar på nätet utan framång. På sid 12 står det att man kan rensa tilloppslangens filter om den tar lång tid på sig att fylla på med vatten. Detär ju inte det som är problemet dock. Kanske ska inse att maskinen är paj

när man beordrar motorn för att sätta på den höga varvtalet som behövs för spinning etc. Om kontrollkortet misslyckas - och detta kan hända av olika anledningar, till exempel när en spänningsökning i nätverket eller nedbrytning av värmeelementet till enhetens hölje, börjar maskinen inte helt eller börjar fungera med fel.

Hur man rensar pumpen på en Bosch-tvättmaskin. låt vattnet rinna ut. När slangen är tom öppnar du pumpen genom att skruva loss locket från pumpen. Handdukar kommer att behövas för att suga upp det återstående vattnet i pumpen. Anslut vattenförsörjningen igen. Anslut tvättmaskinen till eluttaget. Slå på tvättmaskinen Om tvättmaskinen är garanti utan att tappa tillverkarens och säljarens skyldigheter, är det endast tillåtet att kontrollera dräneringsslangen och rengöra dräneringsfiltret. Om du öppnar enhetens hölje lämnar du dig utan kostnad för reparation under hela garantiperioden. Fel på kontrollpanelen

Hur fungerar denna fördröjning? Även om man stänger av maskinen eller till och med bryter eltillförseln (drar ur sladden) så fungerar fördröjningen. Johan Rova, Habo. Låset på tvättmaskinens lucka aktiveras genom att en bimetall värms upp av ett litet elektriskt värmeelement. Inte förrän bimetallen har svalnat lossnar spärren.

Skälen till att tvättmaskinen blockeras är: barnskydd, brist på spänning i nätverket, brott i luckluckan eller programvaran. Hur man öppnar en tvättmaskin om den är låst: gör-det-själv-felsökningstips och tips om reparation av DIY

Vi hjälper dig att ta reda på hur och hur du rengör tvättmaskinen från en mängd olika föroreningar - från skala till banalt smuts och den allestädes närvarande svampen. Artikeln diskuterar effektiva metoder för rengöring av värmeelementet med en översikt över de mest effektiva medlen.

an uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning. Barn får inte rengöra eller göra underhåll på tvättmaskinen utan uppsikt. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av tvättmaskin-en. underhålla tvättmaskinen utan uppsikt om de vet hur man på ett sä-kert sätt använder, rengör och underhåller den. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda tvättmaskinen på ett felaktigt sätt om de ska använda den. Barn under åtta år bör hållas borta från tvättmaskinen. De får en-dast använda den under uppsikt. Om en tvättmaskin har stor kapacitet eller inte beror nämligen inte bara på hur många kilo tvätt maskinen är gjord för att klara, enligt Waage. "När man talar om kapacitet blir det ofta fokus på kilon, men det är också viktigt att ta hänsyn till hur stor tvättmaskinens trumma är. Trumman rymmer ofta mellan 55 och 70 liter. När du vet hur låset fungerar på tvättmaskinen kan du inte bara bredda dina horisonter utan också vara beredd på eventuella problem. Därför rekommenderar vi att du känner till enheten och låsanordningens funktion i förväg, vilket vi kommer att beskriva i detalj nedan. Hur sätter du snabbt på vattenavloppet på LG-tvättmaskinen? Aktivering av maskinvarutränna Om felkoden inte "hänger" på LG-maskinens display och den svarar på dina kommandon, kan du tömma tanken i vilket steg som helst i programmet, oavsett om det är tvätt eller sköljning.